KONTINGENT
 
Spørgsmål vedrørende kontingentbetaling kan rettes til
 
Hanne Johansen
på telefon 41570682
(træffes bedst efter kl. 16)
OK–BLADET - har til formål:
At formidle kontak-ten inden for OK-Næstved og at orien-tere og referere vedrørende OK- aktiviteter.
OK–Bladet udkommer i
august
og 
januar
Det sendes til alle OK-medlemmer.

 

Ok – Næstved er en selvejende institution, som har til formål på upolitisk grundlag at drive virksomhed – herunder klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som mulig – især for ældre og pensionister i Næstved kommune.
 
Er du pensionist, handikappet eller gangbesværet i svær grad og derfor har svært ved at komme til din klub, kan du ringe til din klubleder, som så vil forsøge at finde en mulighed for din befordring til OK-klubbens aktiviteter.

Næstved kommune socialudvalg kan yde tilskud til en sådan befordring med Taxa.

Ordningen fungerer på følgende måde: Den, der har fået godkendt sin kørsel af klublederen, skal ved kørslens begyndelse betale chaufføren et kontant beløb, som for tiden er 28,50 kr. pr tur, altså 52,00 kr. tur/retur.

Husk! Hvis kørselstilbudet en dag ikke ønskes, skal afbestilling meddeles klubleder eller Taxa.

For at komme i OK – klubben skal man være medlem.

Som medlem modtager vi enhver pensionist i Næstved kommune – også
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Medlemskab opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller en klubleder.

Kontingentet er 200 kr. årligt.

Indbetalingen sker ved girokort, som udsendes via Betalingsservice i december måned. Altså ikke længere sammen med bladet.

Girokortet er gyldigt medlemsbevis, når det er kvitteret af et bestyrelsesmedlem, en klubleder eller postvæsnet.

Parkering i fremtiden på Ærøvej 7c

Foran og bag Ærøvej 7C kun med særlig tilladelse.
 
I vinduet på bilen på Nettos parkeringsplads må parkeres længst til højre og med gult Netto ”skilt” i vinduet på bilen.
 
PROTEKTOR
for OK-Klubberne.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger om vor protector findes på dette link.

Betaling af kontingent

Information klik her
OK-Klubberne og internettet
Bestyrelsen har for nylig indgået samarbejde med firmaet bag internet-adressen ”Dit Næstved”, som bestyrer en hjemme-side på internettet.
Den omtaler stort set alt, hvad der sker i Næstved.
Det er meningen, at vi i fremtiden også vil bruge denne mulighed for at fortælle lidt mere om vore klubber og deres arrangemen-ter.
Se, hvad der gemmer sig bag adressen
”Dit Næstved”
- det er ikke småting!

 
Hilsen Bjørn
* OK-Næstved - formand: Signe Lund Nielsen, Saltøvej 124, 4700 Næstved Tlf.: 23 84 37 94 * * slund124@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net