EN LILLE PÅMINDELSE
Husk at betale kontingent for det nye år 2021 inden 31.januar 2021.
 
Spørgsmål vedrørende kontingentbetaling kan rettes til
 
Hanne Johansen
på telefon 41570682
(træffes bedst efter kl. 16)
OK–BLADET - har til formål:
At formidle kontak-ten inden for OK-Næstved og at orien-tere og referere vedrørende OK- aktiviteter.
OK–Bladet udkommer i
august og
december.
Det sendes til alle OK-medlemmer.

 
Alle ønskes et Godt nytår.
 
 Til orientering vedrørende indbetaling af kontingent:
Hans Bang vil være på Ærøvej 7C 
onsdagene 13. og 20. januar kl. 9- 11,
hvor han kan tage mod indbetalingen.

HUSK MUNDBIND! 

Venlig hilsen
Signe Lund Nielsen
AFLYSNING
Regeringens seneste udmelding om begrænsninger for forsamlinger har desværre  betydet at OK - klubbens aktiviteter må aflyses indtil videre. 

Vi håber at kunne begynde igen til februar/marts 2021.

Ok – Næstved er en selvejende institution, som har til formål på upolitisk grundlag at drive virksomhed – herunder klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som mulig – især for ældre og pensionister i Næstved kommune.
 
Er du pensionist, handikappet eller gangbesværet i svær grad og derfor har svært ved at komme til din klub, kan du ringe til din klubleder, som så vil forsøge at finde en mulighed for din befordring til OK-klubbens aktiviteter.

Næstved kommune socialudvalg kan yde tilskud til en sådan befordring med Taxa.

Ordningen fungerer på følgende måde: Den, der har fået godkendt sin kørsel af klublederen, skal ved kørslens begyndelse betale chaufføren et kontant beløb, som for tiden er 26 kr. pr tur, altså 52,00 kr. tur/retur.

Husk! Hvis kørselstilbudet en dag ikke ønskes, skal afbestilling meddeles klubleder eller Taxa.

For at komme i OK – klubben skal man være medlem.

Som medlem modtager vi enhver pensionist i Næstved kommune – også
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Medlemskab opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller en klubleder.

Kontingentet er 200 kr. årlig.

Indbetalingen sker ved girokort, som udsendes sammen med OK-bladets decembernummer.

Girokortet er gyldigt medlemsbevis, når det er kvitteret af et bestyrelsesmedlem, en klubleder el. postvæsnet.

Parkering i fremtiden på Ærøvej 7c
Værkstedsbygningen er nu solgt, og den nye ejer tillader ingen parkering på deres område, som vi indtil nu har nydt godt af, så fremover må parkeringen kun finde sted med særlig tilladelse foran Ærøvej 7c og bag 7c og på Ærøvej
modsat 7c mellem skiltene.

Den store parkerings plads bag ZOLUTIONS DESIGN MØBLER, hvor der er ca. 350 m hen til Ærøvej 7c står til disposition, og kan bruges, men der arbejdes på andre løsninger.

Vel mødt - vi ses
Hans.

 
PROTEKTOR
for OK-Klubberne.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger om vor protector findes på dette link.

OK-Klubberne og internettet
Bestyrelsen har for nylig indgået samarbejde med firmaet bag internet-adressen ”Dit Næstved”, som bestyrer en hjemme-side på internettet.
Den omtaler stort set alt, hvad der sker i Næstved.

Det er meningen, at vi i fremtiden også vil bruge denne mulighed for at fortælle lidt mere om vore klubber og deres arrangemen-ter.

Se, hvad der gemmer sig bag adressen

”Dit Næstved”

- det er ikke småting!

 
Hilsen Bjørn
* OK-Næstved - formand: Signe Lund Nielsen, Saltøvej 124, 4700 Næstved Tlf.: 23 84 37 94 * * slund124@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net