OK - Klubben i Næstved
søger regnskabs-kyndig medarbejder
til frivilligt arbejde med regnskab.

Er det dig!

Så kontakt nuvæ-rende kasserer Karen-Rita Heine
Telefon 21 46 86 50
OK – BLADET - har til formål:
At formidle kontak-ten inden for OK-Næstved og at orien-tere og referere vedrørende OK- aktiviteter.
OK – Bladet udkommer i marts, august og december og tilsendes alle OK - medlemmer.

 

Ok – Næstved er en selvejende institution, som har til formål på upolitisk grundlag at drive virksomhed – herunder klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som mulig – især for ældre og pensionister i Næstved kommune.
 
Er du pensionist, handikappet eller gangbesværet i svær grad og derfor har svært ved at komme til din klub, kan du ringe til din klubleder, som så vil forsøge at finde en mulighed for din befordring til OK-klubbens aktiviteter.

Næstved kommune socialudvalg kan yde tilskud til en sådan befordring med Taxa. Ordningen fungerer på følgende måde: den, der har fået godkendt sin kørsel af klublederen, skal ved kørslens begyndelse betale chaufføren et kontant beløb, som for tiden er 25,50 kr. pr tur, altså 51,00 kr. tur/retur.

Husk!Hvis kørselstilbudet en dag ikke ønskes, skal afbestilling meddeles klubleder eller Taxa.

For at komme i OK – klubben skal man være medlem.

Som medlem modtager vi enhver pensionist i Næstved kommune – også
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Medlemskab opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller en klubleder.
Kontingentet for medlemskab er 150 kr. årlig.

Indbetalingen sker ved girokort, som udsendes sammen med OK-bladets decembernummer.

Girokortet er gyldigt medlemsbevis, når det er kvitteret af et bestyrelsesmedlem, en klubleder el. postvæsnet.

OK-Klubberne og internettet
Bestyrelsen har for nylig indgået samarbejde med firmaet bag internet-adressen ”Dit Næstved”, som bestyrer en hjemmeside på internettet, der omtaler stort set alt, hvad der sker i Næstved.

Det er meningen, at vi i fremtiden også vil bruge denne mulighed for at fortælle lidt mere om vore klubber og deres arrangementer. Se, hvad der gemmer sig bag adressen ”Dit Næstved” - det er ikke småting!

 
Hilsen Bjørn
 
PROTEKTOR
for OK-Klubberne.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger om vor protector findes på dette link.

Efterlysning.
V i søger efter 4 – 6 frivillige, som i perioden september til maj, hver onsdag fra kl. ca. 7.30 til kl. 12 vil lave kaffe og smøre 2 snitter til 76 bridgespillere på adressen Ærøvej 7 c i Næstved.
Jeres  kontakt :
Hans Bang 55 73 38 54

* OK-Næstved - formand: Erna Nielsen, Spjellerupvej 95, 4700 Næstved. Tlf.: 55443088 * ok.er.naestved@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net