Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold
og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt-
ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.
Johannes V. JensenVor sol er bleven kold,
Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold
og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt-
ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.

Johannes V. Jensen
 

Hilsen fra Signe

Nedenstående hilsen til medlemmerne blev
bragt i OK-Næstved bladet:
51. årgang Nr. 2
Sommer og efterår 2021

2015 - 2016
Kære alle i OK!
Tænk nu er det ved at være forår igen.
Inden længe kan solsorten høres og lærken vil slå sine triller i det klare solskin. Men måske vil vi lidt endnu mærke det er vinter, så vi skal hygge os inden døre.
Så er det dejligt med alle de naturprogrammer, der er i TV, hvor vi kommer meget tæt på alle de vilde dyr, ser store flokke af elefanter og giraffer, fugletræk af meget store flokke, der flyver 1.000 km. måske meget mere til deres ynglepladser. Jeg synes det er imponerende at fotografer kan komme så tæt på den vilde natur. Vi får set isbjørneungerne komme ud af hulen for første gang – skildpaddeungerne komme op af sandet for at søge mod havet.
Der er mange gode udsendelser, som vi kan nyde i vores egen stue, så føler man sig ikke så alene, og man har noget og snakke med andre mennesker om.
For er man ikke så rask, og går man ikke så godt mere, så er en film om fjerne bjerge og vild natur da en oplevelse. Steder man måske gerne ville have besøgt, hvis helbred og pengene havde rakt til det.
 
Men nu inden længe skal vi ikke se så meget fjernsyn, - - nej nu skal vi lukke vinduer og altandøren op og nyde alt det grønne og duften af forår.
Omkring 1. maj slutter vi de fleste OK - aktiviteter, nogle mener, vi godt kunne køre hele sommeren, men alle de frivillige, som gør en megen stor indsats for at vore klubber, de trænger til et pusterum fra klubarbejde, så de er klar til at gå i gang til september. Uden alle vore frivillige hjælpere kunne OK - klubben ikke klare alle vores aktiviteter. Så en meget stor tak skal lyde til alle jer, der giver en hånd i OK – regi.
Kærlig hilsen
                     Erna Nielsen formand.
Kære medlemmer i OK-klubben Næstved.
 
Efter sæson 2020-21, hvor det på grund af regeringens nedlukning
efter september måned var umuligt at gennemføre planlagte
aktiviteter og arrangementer, ser vi i OK-klubben frem til mere normale tilstande, og alle klubber er parate til at begynde den nye sæson den 1.september 2021.
 
Erfaringen fra sidste år viser, at tingene hurtigt kan ændres, men vi håber vaccinationerne og de stramme regler for ”færdsel” i samfundet betyder færre smittede og syge, så vi igen kan mødes uden angst for Corona. Vi er optimistiske og glæder os til at se medlemmerne igen. Selvfølgelig vil vi følge alle gældende regler for forsamlinger.
 
Da der i maj blev lempet på restriktionerne for antal deltagere i forsamlinger, betød det, at vi efter en lang periode - næsten et år - uden aktiviteter, lykkedes med at arrangere et par sommerture.
 
Sker der ændringer i planerne, vil de være at se på OK-klubbens hjemmeside.
 
På gensyn til alle
 
Signe Lund Nielsen
* OK-Næstved - formand: Signe Lund Nielsen, Saltøvej 124, 4700 Næstved Tlf.: 23 84 37 94 * * slund124@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net