Redaktion

 
Stof til næste OK-Blad indsendes senest
Fredag den 8. november 2019
til Ørslev Rejser på mail:
helen@orslevrejser.dk
 

Trykt program for

OK-Næstved

Du kan rekvirere vort programhæfte hos bestyrelsen.

 

Udgivelser

Der sker ændringer med klubbladet, fremover kommer der kun 3 blade om året, mod førhen 4 blade.

Fremover vil der komme OK-blade:

Primo marts, august og december

”Sommerbladet” er sparet væk, dels var der ikke så meget og skrive om, og dels er det blevet dyrere og udsende bladene.

* OK-Næstved - formand: Signe Lund Nielsen, Saltøvej 124, 4700 Næstved Tlf.: 23 84 37 94 * * slund124@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net