Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt- ja håbet tændt,
for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage
                       
                             Johs.V Jensen
 

Hilsen fra Signe

Nedenstående hilsen blev bragt i OK-bladet 52. årgang - Forår og sommer.

Vi er på vej mod lysere dage. Lad os håbe, det ikke kun gælder vejrmæssigt, men også for en hverdag, vi tidligere har kendt, inden Corona lagde begrænsninger for os.

I Danmark har vi været vant til frihed og selvbestemmelse på stort set alle områder.

Derfor var det et chok, at vi 
pludselig blev ramt af indskrænkninger i friheden og restriktioner i det daglige liv og vort samvær med andre.

For nogle betød det ændrede 
hverdage, måske med arbejde hjemmefra, for andre et behageligt afbræk i en forjaget tilværelse, hvor der blev tid til at reflektere over livet.
 
Men for mange ældre og sårbare blev det en streng tid med afsavn, ensomhed og depressioner, fordi de blev isolerede på grund af smittefare med Corona. 
 
For at bringe lidt adspredelse for ældre, oprettede regeringen en ”sommerpulje”, hvis midler skulle bruges til arrangementer for netop den gruppe.

OK-Klubben i Næstved fik mulighed for at tilbyde 3 vederlagsfrie ture. De gik til Frederiksborg Slot, Koldinghus og Juletur til Tivoli, 
alle med glade deltagere.
 
De mange restriktioner og påbud fra regeringen blev fulgt, der blev indført vaccinationer og samfundet kunne så småt åbne igen og aktiviteter genoptages.

De faste aktiviteter i klubberne har været i gang siden 
sæsonstart, og vi håber, de kan fortsætte uforandret i foråret.
 
Godt Nytår
Signe Lund Nielsen
* OK-Næstved - formand: Signe Lund Nielsen, Saltøvej 124, 4700 Næstved Tlf.: 23 84 37 94 * * slund124@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net